ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 11.10
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.20 (1.83) 528,200
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 11.10
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.20 (1.83%) 528,200
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.7234
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0492 (0.51%) 21,862,794,396.13
ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print