ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 10.70
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.20 (1.90) 740,800
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2561 16:38

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 10.70
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.20 (1.90%) 740,800
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2561 16:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.6999
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.1345 (-1.37%) 19,050,442,683.56
ปรับปรุงเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print