ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.30
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- (-) 677,100
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:38

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.30
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
--% 677,100
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.7770
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0536 (0.55%) 21,862,794,396.13
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print