ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 20.00
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-0.50) 900,700
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2562 16:29

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 20.00
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-0.50%) 900,700
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2562 16:29

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.8592
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.1306 (-1.31%) 22,167,980,795.70
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ก.ค. 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print