ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 10.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- (-) -
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561 09:40

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 10.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
--% -
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561 09:40

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.8117
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0554 (0.57%) 19,270,090,529.60
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print