ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 15.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.60 (-3.70) 2,110,300
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2562 12:29

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 15.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.60 (-3.70%) 2,110,300
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2562 12:29

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.8410
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.1333 (-1.34%) 22,127,075,385.62
ปรับปรุงเมื่อ: 30 เมษายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print