ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 14.00
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.40 (2.94) 1,526,500
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มีนาคม 2562 16:37

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 14.00
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.40 (2.94%) 1,526,500
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มีนาคม 2562 16:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.8138
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0368 (0.38%) 22,065,925,760.18
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มกราคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print