ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 9.95
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- (-) 424,900
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:36

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 9.95
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
--% 424,900
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:36

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.7777
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.1260 (1.31%) 19,203,226,146.83
ปรับปรุงเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print